Informationstext

Hovenäsets Bildarkiv

Hovenäsets intresseförening har haft ett vilande bildarkiv över historiska bilder av bebyggelse och personer. Några gånger om året har bilderna visats i Hovnäsets kapell. Hösten 2014 har bildarkivet omorganiserats för att bli tillgängligt för Intresseföreningens medlemmar. Läs om  det inledande arbetet med bildarkivet.

Bildskatt

Hovenäsets Bildarkiv förfogar över en fantastik bildskatt omfattande såväl digitala bilder som pappersbilder i form av personliga foton, vykort, tidningsurklipp, inramade förstoringar, mm.  Huvuddelen av bilderna, c:a 10.000 st, finns enbart i digital form i bildarkivets dator. Dessa bilder ligger i helt slumpmässig ordning och är svåra att överblicka och att söka bland. Bästa sättet att bringa ordning och skapa sökbarhet i denna bildskatt är att lägga upp dem i en databas. Bildarkivet har därför införskaffat det webbaserade databasprogrammet SOFIE som är etablerat sedan tjugo år tillbaka och framtaget för att katalogisera museiföremål, fornfynd och bildarkiv. Programmet används idag av bl.a. bildarkiven i Smögen och Hunnebostrand.

3000 bilder katalogiserade

Hovenäsets Bildarkiv började använda programvaran våren 2015 och i december 2017 har ungefär 2.200 bilder och dokument lagts in och försetts med relevanta sökord. Målsättningen är att samtliga bilder ska läggas in i SOFIE. Detta är ett tidskrävande arbete och kommer att pågå under lång tid framöver. Fler personer än de som nu ingår i arbetsgruppen (se nedan) behöver engageras.
Vi saknar tyvärr en lokal där bildarkivet kan förvara bilder och utrustning och där arbetsgruppen och övriga intresserade kan träffas och arbeta med bilderna. Lokalen bör vara tillräckligt stor för att 4-5 personer ska kunna arbeta samtidigt och ha hög säkerhet mot inbrott och brand. Den hittills bästa lösningen på lokalproblemet är att Intresseföreningen får tillgång till det s.k. Spruthuset, beläget i svängen vid ångbåtsbryggan. Se separat information om Spruthuset.

Bildarkivet ska vara en aktiv del av samhället och kontinuerligt samla in bilder som är eller kommer att bli historiskt värdefulla. Ni som sitter inne med intressanta bilder kan med förtroende låna ut bilderna till någon i arbetsgruppen (Morgan Ceder, Bettan Börjesson, Bengt Palmgren). Bilderna kommer då att scannas och därefter återlämnas till ägaren. Kontakta oss på nasetsbildarkiv@hotmail.com
Ambitionen är att Bildarkivet minst en gång om året ska anordna en fotoutställning, troligtvis med ett för året speciellt tema. Vi arbetar också för att samtliga bilder som lagts in i SOFIE dessutom ska skrivas ut på papper och kunna hittas i våra pärmar.
Hittills har ca 2200 bilder skrivits ut och sorterats in i pärmar efter motivkategori.
Tack vare bidrag från privatpersoner och bland annat Bohusläns museum kan vi här på hemsidan visa bilder från det gamla Hovenäset.

Skutarkivet

Under hösten 2017 har Bildarkivet i samarbete med Jan-Åke Olén sammanställt en databas över fartyg som haft Hovenäset som hemmahamn. Materialet omfattar 109 fartyg och innehåller data om fartyget som sådant, ägarförhållanden, uppgifter om fartygets vidare öden m.m. På flertalet av fartygen finns också bilder. Databasen finns i digital form samt i två A4-pärmar.
Målet är att göra en utställning om Hovenäsets skutor.