Informationstext

Pågående arbete

Representanter för styrelsen har regelbundna möten med tjänstemän på Tekniska kontoret inom Sotenäs kommun och med kommunens politiker.
Denna sida uppdateras löpande när ny information blir tillgänglig.