Informationstext

Föreningens projekt och arbeten

Representanter för styrelsen har regelbundna möten med tjänstemän på Tekniska kontoret inom Sotenäs kommun och med kommunens politiker.

OBS! Denna sida uppdateras inte längre löpande, men innehållet ger en allmän bild av föreningens verksamhet