Informationstext

Kartor över äldre verksamhet

Informationstext

Fyra interaktiva kartor visar var olika verksamheter fanns i det gamla Hovenäset. För pekaren över en av de markerade platserna så visas en kort text om den. Platser som har länk till fördjupad information visas med en pulserande röd ring.
Under varje karta finns en lista över platserna med en korresponderande siffra för markeringen på kartan.