Påminnelse: Årsmöte i Kapellföreningen

Söndagen den 27 juni kl. 16.00, är det årsmöte i Hovenäsets Kapellförening.
Se information på Kapellföreningens hemsida.

Martin Eklund