Inlägg av admin

Sanden på stranden

I somras gjordes en insamling till sanden på stranden och stegen vid Smidesvägen. Vi fick ihop 9.500 kr och kostnaden för sanden och stegen gick på 7.500 kr. Överskottet på 2.000 kr är nu överfört till Intresseföreningen, där det utgör en tillgång för kompletteringar av åtgärder på strand och stege. Det har fyllts på med […]

Utställning

Välkomna till min onsdagsgrupp, som ställer ut i Tossene Bygdegård 1-3/11. Vernissage den 1/11 kl 14-18- Kommande dagar öppet kl.14-18. Passa på att ta en fika i cafeterian också! Bettan Börjesson

Informera dig om sophanteringen!

Nu har väl nästan alla fått den bristfälliga informationen från RAMBO, om förändringen av sophanteringen på Hovenäset. På Oktobermässan nu på lördag den 26:e oktober i Idrottshallen i Kungshamn, har RAMBO en informationsmonter. Det är jätteviktigt att alla som kan besöker montern, för att diskutera och informera sig om sophanteringsförslaget. Bruno Hedlund

Vinnare i Kultursprutans lotteri

På tisdagsfikat drog vi vinnaren i Kultursprutans senaste lotteri. Det blev Anita Björnum-Broberg som blev vinnare av ädel olivolja och annat gott. Grattis Anita! Ni som gick lottlösa denna gången får genast en ny chans. Nytt lotteri finns i Spruthuset. Hovenäsets Kulturspruta/Hasse

AW fredagen 1 november

Hej! En månad går fort, så nu träffas vi igen på After Work mellan 17-19.00 på fredagen den 1 november i Spruthuset som vanligt! Välkomna alla! Hovenäsets Intresseförening Gullvi Söderberg

Strandstädningen, slutrapport

Här kommer en slutlig sammanställning över årets städinsatser. En stor eloge till alla inblandade! Som synes har det blivit ansenliga mängder – inte minst genom kommunens fina medverkan. Lars Rohdin    

Sophanteringen

Har just mottagit ett brev från Rambo angående förändrad sophantering. Instämmer helt med Bruno att det inte skall vara personalens arbetsmiljö som helt skall styra utformningen. All form av kundorientering tycks saknas, även om man dristar sig till att påstå att den lösning man funnit är den bästa “både för boende och personalen”. Vem är […]

Ny sophantering på gång!

Intresseföreningen har blivit kontaktad av Rambo. Av arbetsmiljöskäl vill man ta bort hämtning av sopkärl vid våra tomtgränser och istället hämta soporna på tre ställen i samhället. Nu vill man föra en dialog kring var man skall placera dessa tre planerade stationer på Hovenäset. Man kommer att kalla till ett möte senare i höst. Intresseföreningens […]

Vad hände med belysningen?

Vad hände med kommunens planer på att sätta upp belysning vid gångvägen mellan Hovenäsvägen-Hallindenvägen? Har för mig att det skulle ske redan förra året? Nu är det höst igen och mörkret faller och ingen belysning syns. Som sagt vad hände? Med vänlig hälsning Roland Axring