Kapellet taget ur bruk

Söndagen den 3 april 2022 hölls den sista gudstjänsten i Hovenäsets kapells vigda kyrkorum och pastoratets avgörande inflytande över användningen av kapellet upphörde. Gudstjänsten eller mässan genomfördes på traditionsenligt sätt med psalmsång, ackompanjerad av kantor Agnetha Hellgren på piano, bön, bibelläsning och nattvardsgång. Det som var annorlunda var talet som kyrkoherde Malin Hammarström höll med anledning av att kyrkorummet togs ur bruk och att alla besökare var tvungna att, enligt kyrkoordningen, avslutningsvis utrymma kapellet. Därefter kunde man åter gå in och delta i kyrkkaffet som Kapellföreningen dukat upp.
Här kan du ta del av talet som kyrkoherden höll.
Notera att Hovenäsets kapell även fortsättningsvis är tillgängligt för gudstjänster, bröllop, dop och borgeliga begravningar.
Kapellföreningen kommer nu att inleda upprustningen av kapellet.
Är du intresserad så finns det fler bilder att titta på.
Hasse Andreasson