Fibern närmar sig

TeliaTelia Öppen fiber besökte Hovenäset måndagen den 8 februari  för en första sondering. Företaget kommer att skicka ut ett konkret erbjudande till alla fastighetsägare. Man har just nu en kampanj som sträcker sig till den 12 april och kommer att besöka fastighetsägarna i samhället från och med början av mars månad. Senare kommer man att ha ett informationsmöte i Kungshamn. Läs dessutom om att Sotenäs kommun väljer samma lösning för fiber som Hovenäset genom att gå till Intresseföreningen > Fiberoptisk nät.
Skrivet av Bengt Palmgren