Hovenäskalendern kan beställas

På grund av den stora efterfrågan av Hovenäsets Årskalender 2019, även extrabeställningen, så har de tagit slut. Men är du fortfarande intresserad av att köpa, så kontakta Morgan Ceder, 070-946 66 68 eller Bettan Börjesson, 0709-402188  så skriver vi upp dig för en extrabeställning.
Hör av dig så fort som möjligt!
Bettan Börjesson

Upprop för renare kust!

Med gemensamma krafter vill Hovenäsets Intresseförening 2019 bli en del av projektet Ren Kust och Världens vackraste skärgård.
Ren Kust är en organisation som länkar samman kustkommuner i Bohuslän och finansieras med statliga bidrag.
Världens vackraste skärgård har sitt ursprung i Fjällbacka där en intresseförening har engagerat de boende sedan 2012 att städa öar, holmar och stränder från plast och annat skräp.
Med aktiviteter som fadderverksamhet för olika öar och en stor gemensam städdag kan vi alla komma att glädjas över en renare kust!
För att detta ska lyckas behöver vi bilda en planerings-/arbetsgrupp. Jag hoppas att du är en av dem som känner sig manad att vara med – i så fall anmäl ditt intresse till mig:
Lena Thorselius; 070-879 97 07
Hovenäset en del av Världens vackraste Skärgård

Betala räkningar i helgen?

När du ändå är igång med att betala räkningarna är du välkommen att också förnya medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening.
Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt ska kunna ta tillvara det unika i Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs kommun.
Under 2018 har arbetet i föreningen till stor del koncentrerats till att renovera och färdigställa Spruthuset. Många ideella timmar från några eldsjälar och medlemmar har resulterat i ett funktionellt ”aktivitetshus”. I Spruthuset håller vi styrelsemöten, under hösten har vi haft ”11-kaffe” på tisdagar klockan elva efter promenaden och i januari hölls den första AW:n. Håll ögonen på hemsidan hovenaset.info där du finner all information.
Vi har också haft ett flertal möten med Sotenäs kommun om löpande frågor men mycket arbete har också lagts ned på att driva frågorna om besökshamn, bastu och inte minst utköp av Spruthuset.
Under 2019 kommer vi att lägga stort fokus på att Hovenäset skall bli en del av ”Världens renaste kust”. Mer information kommer på hemsidan.

Medlemsavgiften, 250 kronor per år och familj, betalas senast den 28 februari 2019 till föreningens bankgiro 5933-0480.

 OBS! Ange din e-postadress om du har en. Det underlättar och gör hanteringen billigare.

Hovenäsets Intresseförening

Bruno Hedlund                                            IngBritt Pyttan Hedlund

Ordförande                                                                 Kassör

Några kalendrar kvar

För dig som ännu inte köpt Hovenäsets årskalender 2019 har vi fortfarande några kalendrar kvar. Vill du så här i elfte timmen köpa ditt eget exemplar och samtidigt stödja Hovenäsets Bildarkiv så är du välkommen att höra av dig till Bettan Börjesson, tel 0709-40 21 88 eller till undertecknad.
Morgan Ceder, tel 0709 46 66 68

Hovenäsets årskalender – rättelser

Det har tyvärr smugit sig in några felaktigheter i Hovenäsets årskalender 2019, vilket jag härmed vill rätta till.
I bildtexten på apriluppslaget nämns handlaren Allan Ericsson. Det stämmer att han är med i båten men han sitter som nr två från fören räknat. Mannen i vita skärmmössan kan möjligen vara Einar Kristiansson, ägare till fastigheten på Hovenäsvägen 19 där pensionatet och Allan Ericssons butik låg.
På samma uppslag har veckonumreringen längst till vänster blivit fel. Numreringen ska vara 14-19 och inget annat.
Om ni varit tidigt ute och fått en kalender från första tryckningen så står det under junibilden att mannen i båten är far till Jörgen Wessberg. I själva verket är han farbror till Jörgen. Jörgens far hette ju Johan Arvid men kallades för Jonas.
Jag vill också ta tillfället i akt och hälsa från min granne, Håkan Svanberg, att mannen som sitter t.v. på flotten på kalenderns framsida är Håkans far, Terry Svanberg.
Morgan Ceder, Bildarkivet

 

Fikapaus

Hej, alla!
Nu är det uppehåll med “kaffesamlingen” i Spruthuset över jul- och nyårshelgerna. Vi ses igen den tisdagen den 8 januari, kl. 11.00.
Gullvi Söderberg

Politikerna sviker igen!

På kommunfullmäktiges möte den 22:e november, behandlades äntligen vårt medborgarförslag om besökshamn i Hovenäset, som vi lämnade in 2016. Bara det faktum att det tagit två och ett halvt år att bereda frågan, gör ju att tilltron till den kommunala demokratiprocessen får en kraftig törn.
Inför valet skrev vi ju till partierna i Sotenäs för att få reda på deras inställning i frågan. Av svaren verkade det som vi hade en klar majoritet för att vårt förslag skulle gå igenom.
På fullmäktigemötet fick jag möjlighet att argumentera för förslaget och döm om min förvåning när fullmäktige mötte mitt inlägg med total tystnad och sedan enhälligt snabbt avvisade vårt förslag. Inte en enda röst höjdes från dem som tidigare meddelat att man gav vårt förslag stöd (inlägget kan ses på kommunens web-plats eller i filmen här nedan).
Politikerna visade alltså ånyo att deras löften inte är värda något alls –  i våras tog man ju tillbaka löftet om att vi skulle få överta spruthuset!
Vi kommer dock inte att ge upp frågan, utan tar nu nya tag!
Bruno Hedlund, ordförande

Kommunfullmäktiges möte 2018-11-2

Nytt möte om nya stadgarna


På Intresseföreningens årsmöte den 28 juli 2018 beslutades att anta styrelsens förslag till nya stadgar. För att de stadgar som då röstades igenom ska bli gällande krävs en andra omröstning där en kvalificerad majoritet (2/3 av de närvarande medlemmarna) röstar för förslaget. Den 22 oktober hade styrelsen utlyst ett sådant möte, men det kom så få till mötet att det inte kändes rätt att ta ett beslut, även om det blivit formellt riktigt.
I stället har styrelsen beslutat att hålla ett nytt möte under påsken 2019. Exakt tid informerar vi om närmare påsken. På mötet kommer medlemmarna också att kunna ställa frågor till styrelsen och diskutera verksamheten.
Hasse Andreasson

Succé för 11-kaffet

I tisdags kl 11 hade vi vårt första tisdagsfika i Spruthuset och det blev fullt hus! Flera stycken dök upp vartefter och flera hade nybakat med sig, så det blev ett härligt kafferep. Det här kan bli en fin tradition om det alltid är någon som bakar eller tar med kaffebröd.
(PS. Promenaderna är på tisdagar och torsdagar kl.09.30, men man kan även komma direkt till fikat på tisdagar kl.11.00.)
Bettan Börjesson

11-kaffe på tisdagar

Hej alla!
Nu är det julpyntat i Spruthuset. Då kan det vara mysigt med en kopp kaffe och pepparkaka i “huset”.
Kl 11 på tisdagar, efter att vi har  promenerat, kan det vara gott med en kopp kaffe. Du som inte promenerar kan komma direkt då. Det är ju alltid kul att träffas över en kopp i julstressen. Kom bara!
Ses då.
Gullvi Söderberg