Hovenäset i Bohusläningen

I lördagens Bohusläningen finns ett helt uppslag om Hovenäset.

Bruno Hedlund

Prenumererar du inte på Bohusläningen? Du kan trots det läsa den och många andra tidningar och tidskrifter digitalt via biblioteket. Gå in på bibliotek.ranrike.se och klicka på ”Digitala biblioteket” och därefter på ”Dagstidningar och tidskrifter – PressReader” och följ anvisningarna.

Bengt Palmgren

Bruno Hedlund