Kallelse till årsmöte

Kallelse till Hovenäsets Intresseförenings årsmöte 2023, lördagen 22/7, klockan 16:00 – 17:00 på Westboats Marina.

Bruno Hedlund

Dagordning