Massiv opinion mot djuphamnen!

Igår lämnade Gullvi och Lars in nästan 2.500 påskrifter (900 fysiska och 1600 digitala), mot de befängda planerna i Sotenäs kommuns ÖP 2022.
Tack alla ni som skrivit på!

Fram till den 25 augusti är det fortfarande möjligt att skriva en egen protest med de argument man vill föra fram genom e-post till:  mbk@sotenas.se  eller med papperspost till: Sotenäs kommun, Samhällsbyggnad, 456 80 Kungshamn. Märk kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”

Hovenäsets Intresseförening

Bruno Hedlund

Bruno Hedlund