Namnunderskrift mot djuphamn

Namnunderskrifter för Hovenäsets Intresseförenings inlaga mot Sotenäs kommuns översiktsplan  2022 gällande djuphamn i Hovenäset.

Hej alla!

Information samt namnlistor för underskrift enligt ovan, kommer att finnas i Kapellet onsdagar den 20 och 27 juli samt onsdagen den 3 augusti,  kl. 17.00 – 20.00, i samband med Bildarkivet som då har öppet hus.

På Hovenäsdagen lördagen den 23 juli efter Intresseföreningens årsmöte, kommer vi även att ha en information om djuphamn i Hovenäset, kl.17.00 – 18.00.
Då finns det också möjlighet att skriva på namnlistorna.

Fr.o.m fredagen den 15:e juli finns även namnlistor i Resokiosken samt uppsatt information.

Alla som stöder vår inlaga, oavsett om man är boende på Hovenäset eller ej, är välkomna att skriva under.

Hovenäsets Intresseförening

Gullvi Söderberg