Protest – Smögenbron får skaka galler

Trafikverket vidhåller att man i ”suicidprevention” skall sätta utsikten bakom galler, trots att det finns andra lösningar. Jag uppmanar alla att skriva på protestlistan genom länken nedan.

https://www.skrivunder.com/smogenbron_om_trafikverket_far_bestamma_-_gor_din_rost_hord

Bruno Hedlund

Bruno Hedlund