Vad händer på Hovenäset?

Projekt ”Vadbocken” går nu in i etapp två. Vi har fällt, kvistat av och barkat allt virke och väntar nu på transport till Hovenäsets Marina. Här skall alla stolpar inpregneras med tjärvitriol och då behövs många flitiga penselförare.
Författaren Per Liljedahl håller på att färdigställa  boken ”Människor och hus i gamla Hovenäsets” med assistans av Morgan Ceder och Bengt Palmgren. Boken innehåller beskrivningar och bilder av äldre hus i Hovenäset och de personer som bodde i dem för ungefär 100 år sedan. Den kommer att publiceras under våren.
Vi har till slut lyckats få igång samarbetet med kommunens samhällsföreningar! I vår kommer vi också att ha ett möte med den nya politiska och operativa ledningen för att diskutera hur vi skall förbättra samarbete och planering mellan oss.
För att förbättra vår beredskap, ska vi försöka få till stånd en renovering av våra samhällspumpar i Österparken och Svineviken. Målet är att vi skall kunna pumpa upp rent vatten här om vattenförsörjningen fallerar.
Manetnätet kommer att få två stolpar för att kunna höja nivån, så att inte maneterna kommer in vid högt vatten.
Beträffande Kapellet berättar Göran Lindahl att etapp ett – upprustning och tilläggsisolering samt nya ytskick på vägg och golv i stora salen – är genomförd. Nu planerar man för nästa etapp som omfattar att dra in VA, göra en funktionsanpassad toalett och ett mindre kök. Byggstart är tänkt till sommaren.
Vi har också som tidigare tisdagsfika kl 11 varje vecka och AW sista fredag i månaden, planerar för Påskefyr med mera, med mera.

Bruno Hedlund

Bruno Hedlund