Informationstext

Affärer och bagerier

Informationstext

Det har funnits inte mindre än fem affärer, två bagerier och mycket, mycket annat under Hovenäsets storhetstid. Fyra av affärerna var i gång samtidigt.

Informationstext

Klicka på kartan för att se hela

Albert Johanssons affär

(1 på kartan )
Denna affär fanns kvar in på 60-talet och låg på Hovenäsvägen 4. Huset byggdes 1910 av Albert Johansson (född 1886) och 1921 inreddes ett rum i nedre planet för att fungera som butik. Ingången var då från Smidesvägen. 1924 inreddes även de två rummen mot Hovenäsvägen till butik och ingången flyttades antagligen då. 1923 installerade man centralvärme.
Albert V Johansson, var den förste affärsinnehavaren, men affären hette i början Kristianssons Speceriaffär (se övre högra delen av bilden t v). Albert var gift med Annie, född Mattsson 1891. Han var handlare sedan 1920 och hade tidigare varit fiskare och fraktskeppare och hade en galeas tillsammans med brodern Verner Johansson. Under perioden 1928 till 1932 vistades Albert i USA.
Alberts efterträdare hette Erik Johansson och kallades Papperserik. Allan Ericsson köpte senare affären av Erik och hade den som filial till affären på Hovenäsvägen 19.

Informationstext

Allan Ericssons affär

( 2 på kartan )
I bottenvåningen på Hovenäsvägen 19 låg denna affär som ansågs vara den finaste och som till och med hade julskyltning. Huset byggdes av handlaren H.V. Einar Kristiansson i Göteborg (född 1898 i Kungshamn, död 1969) och markplanet hyrdes av handlaren P. Allan Kristoffer Eriksson. 1940 var taxeringsvärdet 1.000:- för mark och 21.000:- för byggnaden. Allan köpte vid okänd tidpunkt fastigheten av Einar.
På de två våningarna ovanför affären drev Einar Kristiansson ett pensionat, Hovenäsets Havsbad.
Huset har, enligt en uppgift från Kungshamns bildarkiv, ägts av: Einar Kristiansson, Allan Ericsson, John Karlsson, Allan Hedlund, Erik Johansson, Ragnar Finn (köpte 9/5 1968).

Allan Ericssons affär 1932

Allan Ericssons affär med Kristenssons pensionat på övervåningen.

Pensionatet på övervåningen hette Hovenäsets Havsbad.

1945 köpte Allan Ericsson (som då ändrat stavningen av sitt namn)  Folkets hus och startade där tillverkning av kläder. Senare flyttades tillverkningen till huset på Hovenäsvägen 19.

Informationstext

Flera olika personer har drivit affärsverksamhet i detta hus. När man 1968 byggde upp det igen efter branden var det enbart som affär. Ragnar Finn drev där, eventuellt redan före branden, en Favör- eller Vivobutik som var öppen in på 70-talet. Flera andra har därefter under kortare perioder drivit livsmedelsbutik här.
Idag är huset privatbostad.

Det är oklart vem denna person är och om bilden är tagen i Kooperativa Handelsföreningens butik.

Kooperativa Handelsföreningen

( 3a till 3d på kartan )
Utdrag ur Stenhuggare:
Carl Blomkvist berättar: ”När jag kom till Hovenäset fanns där två privathandlare och kreditsystemet var det gängse. Efter någon månad fick jag sällskap med en tös som hette Karin och hennes mor handlade hos den ene av dom. Han hette Mattsson, han var den störste och så gott som ende. När Karins far varit ute på fiske kom han hem och betalade av på skulden, men när han gav sig av igen var han tvungen att ta ny proviant på krita. (- – ) Det var ju det där kreditsystemet, som drog folk baklänges och helt ödelade den enskildes ekonomi. Handlar’n kunde ta vilka priser han ville och ingen vågade väl kontrollera hans bokföring heller. Hon (Karins mor) fattade inte det där riktigt, men jag bearbetade henne gång efter annan. Till slut gick hon över till Kooperativa och sakta men säkert rättades situationen upp”.
”Initiativtagare till Kooperativa Handelsföreningen i Hovenäset hette J.A. Johansson, stenhuggare från Småland och en föregångsman på många sätt. Han blev gift med en tös från samhället, de byggde sig ett hus där 1905 och i deras källare satte han igång. På kvällarna när stenhuggarna kom hem från jobbet samlades de hos J.A. Potatisen togs om hand, kött och fläsk måste kanske styckas och paketeras och varorna lades upp på disken. Dagen därpå kom folk och handlade.”

Hofvenäsets Kooperativa Handelsförening 1921. Till vänster Theodor Eklund, föreståndare. I mitten Svea Johansson, dotter till J.A. Johansson som var stenhuggare från Småland. Till höger Bertha Karlsson. Kooperativa Andelsföreningen började sin verksamhet i J.A:s källare och flyttade senare till »Björks« källare; det hus som Linus Johansson senare bosatte sig i. Bild från sid. 36 i Bertil Quirins bok Stenhuggare som författaren har ställt till föreningens förfogande.

Om vi översätter bildtexten till dagens förhållanden så startade Hofvenäsets Kooperativa Handelsförening verksamheten i källaren till Hovenäsvägen 7, flyttade därefter snett över gatan till Hovenäsvägen 10, fanns en tid i huset bakom busshållplatsen vid Hovenäsbron och landade så småningom i huset vid torget, Klovbergsvägen 32. Konsum hade affär i detta hus tills posten flyttade in där 1968. I huset fanns inga bostadsrum. Ägare var 1940 Mellersta Bohuskustens Konsumtionsförening Affärsverksamhet. Tomten var inte friköpt och taxeringsvärdet var 1.000:- för mark och 8.000:- för byggnaden.

Ragnar Finn drev Konsumbutiken från 15 januari 1967 fram till den lades ner. Han köpte då Allan Ericssons affär på Hovenäsvägen 19, den 9 maj 1968.

Harry Börjesson och Marita Hansson.

Jörgen Wessbergs affär

( 4 på kartan )
Denna affär, på Kryssnäsvägen 3, var i bruk till 1982 då ägaren (Jörgen som omväxlande stavade sitt namn Jörjen, men egentligen hette Georg) gick i pension.
Ägare var till en början Jörgens far, skepparen Johan Arvid (kallades Jonas) Vessberg (obs. stavningen med V), född 1884 i Hovenäset nr. 9, gift med Hilda, född 1889 i Hovenäset nr. 61. Jonas Vessberg deltog tidigare i vintersillfisket och ägde galeasen Rita, Näset (som senare såldes och blev ”frälsningsfartyget” Elida). Han ”nyttjade” sjöbod nr. 6 och ägde 1/3 av magasin  nr. 29.
Huset på Kryssnäsvägen uppfördes 1912 och byggdes till 1935 då man även drog in vatten och avlopp.
Speceriaffären sköttes av makan Hilda och sonen Jörgen. Butiken var som en lanthandel med ett brett sortiment som spände över livsmedel med charkavdelning, via porslinsavdelningen till järnartiklar. I den stora sjöboden framför affären såldes allt som hade med sjöfarten att göra. Fiskebåtarna provianterade där före avfarten till Island.

Ester Abrahamsson och Jörgen Wessberg expedierar Harry Börjesson. 

Informationstext

Jörgen Wessberg. Foto Bertil Mattsson

Informationstext

Informationstext

Olle Karlsson och Anne Ackeståhl drev affären i några år innan de lade ner den för gott 1984.

Albert Mattssons skeppshandel

( 5 på kartan )
Detta var ingen livsmedlsbutik. Här fanns bara sådant som behövdes för sjöfart och var i bruk fram till 20-talet.

Viktor Hanssons fiskaffär

Viktor Hansson hade åkerirörelse med lastbilar och taxi på Klovbergsvägen 4. Fiskaffären var inte knuten till ett visst hus utan försäljningen skedde från en lastbil som körde runt i samhället.
Verksamheten utgick från Viktor Hanssons sillmagasin på Resovägen.

Informationstext

Bagerier

Det har funnits två bagerier i Hovenäset. Ett låg på Kärleksvägen 11 ( 7 på kartan ) och var i verksamhet på 40-talet. Det andra låg på Svineviksvägen 6 ( 6 på kartan ) och drevs av Greta och Einar Kristensson* fram till början av 90-talet. Därefter har det bara varit öppet till och från under sommarhalvåret fram till 2007.

* Obs, ej att förväxla med Einar Kristiansson som på 50-talet ägde fastigheten på Hovenäsvägen 19 och drev pensionatet på dess övervåning.

Greta och Einar Kristensson i bageriet på Svineviksvägen 6, den 6 oktober 1973. Foto Agneta Ohlén.

Informationstext

Informationstext

Källor

Bertil Quirin. Stenhuggare. 1986
Annie Neck. Kompendium. 2009
Bohusläningen, 10 oktober 1981
Bohusläningen, 7 juli 1934
Marita och Håkan Hansson. Privat fotoalbum
Agneta Olén. Privat fotoalbum
Göteborgs museums historiska avdelnings arkiv
Hovenäsets bildarkiv
Uppgifter om Albert Johansson från Arkiv Digital förmedlade av Gullvi Kilhage