Informationstext

Affärer och bagerier

Informationstext

Det har funnits inte mindre än fem affärer, två bagerier och mycket, mycket annat under Hovenäsets storhetstid. Fyra av affärerna var i gång samtidigt.

Informationstext

Klicka på kartan för att se hela

Albert Johanssons affär

(1 på kartan )
Denna affär fanns kvar in på 60-talet och låg på Hovenäsvägen 4. Huset byggdes 1910 av Albert Johansson, född 1886. Han var gift med Annie, född Mattsson 1891.

1921 inreddes ett rum i nedre planet för att fungera som butik. Ingången var då från Smidesvägen. 1924 inreddes även de två rummen mot Hovenäsvägen till butik och ingången flyttades antagligen då. 1923 installerade man centralvärme.
Albert Johansson var den förste affärsinnehavaren. Han började som handlare redan 1920 men hade tidigare varit fiskare och fraktskeppare och hade en galeas tillsammans med brodern Verner Johansson. Under perioden 1928 till 1932 vistades Albert med hela sin familj i USA. Under tiden drevs butiken vidare av Einar Kristiansson och med Allan Ericsson som biträde. Affären hette då Kristianssons Speceriaffär ( se skylten i övre högra delen av bilden t.v) När familjen kom tillbaka från USA ville Annie fortsätta med butiksverksamhet och hon öppnade affär i Sanneröd. Det gick inte så bra så hon och Albert tog tillbaka affärslokalen på Hovenäsvägen 4 och tog över driften själva.

1952 avvecklade Albert och Annie affären och i stället hyrde de ut lokalen till Erik ”Papperserik” Johansson som med sin fru Ethel drev butiken vidare till 1962. I slutet av 50-talet  moderniserades verksamheten då man gick från att handla över disk till  s.k. snabbköp där man själv plockade varor i en korg och betalade i kassan vid utgången.
 1962 slog de igen för att i stället köpa fastigheten Hovenäsvägen 19 av Allan Ericsson. De fortsatte med butiksverksamhet i bottenvåningen fram till 1967 då  f.d. konsumhandlaren Ragnar Finn tog vid.
1962 var ju Albert Johansson död sedan många år men Annie levde. Det är troligt att fastigheten Hovenäsvägen 4, strax efter att Erik flyttat ut, såldes och blev fritidsbostad,

Allan Ericssons affär 1932

Allan Ericssons affär med Kristenssons pensionat på övervåningen. 

Pensionatet på övervåningen hette Hovenäsets Havsbad.

Fastigheten brann 1967

Allan Ericssons affär

( 2 på kartan )
Huset byggdes omkring 1931 då Einar Kristiansson (1898-1969) från Göteborg startade pensionatsrörelse som fick namnet Hovenäsets Havsbad. Bottenvåningen inreddes som affärslokal.
I en skattelängd från år 1935 står Einar Kristiansson som fastighetsägare/handlare och Allan Ericsson som handlarbiträde.  År 1938 är Einar Kristiansson fortfarande ägare medan Allan Ericsson står som hyresgäst och Albert Karlsson som handlare. Sannolikt köper Allan fastigheten strax därefter. 1939 bor han där med hustrun Bergliot och sonen Jarl-Erik föds.
Allan Ericsson föddes på Smögen 1909. Hans mor Anna Charlotta Carlsson, född 1886, kom från Näset och var syster till ”Albans Jenny”.
Efter 1950 var det ett flertal handlare som hyrde lokalen och drev butiksrörelsen. Bland dessa kan nämnas Allan Hedlund som drev butiken under en stor del av 50-talet. Marita Hansson jobbade hos honom 1958-59. Hon berättade att affären var  mycket välsorterad och hade förutom matvaror allt från husgeråd till målarfärg. Man hade också julskyltning.
Allan Hedlund bodde med sin fru och tre barn i våningen ovanpå pensionatet. När han slog igen var det stor utförsäljning av lagret i Bengt Johanssons magasin i Näsesundet.
På 50-talet var det inte alla hushåll som hade kylskåp så därför kunde man köpa mjölk även på söndagar. Det fanns fyra butiker på samhället och de turades om att ha öppet några timmar var fjärde söndag. Som sagt, det var bara mjölk man fick sälja, men….
1962 sålde Allan Ericsson fastigheten till Erik och Etel Johansson och i det sammanhanget såldes pensionatets alla inventarier ut på auktion. Erik totalrenoverade butikslokalen och gjorde om pensionatsdelen till lägenhet och hans familj flyttade in.
Erik Johansson hade tidigare, 1952, tagit över butiken på Hovenäsvägen 4 efter handlaren Albert Johansson och drev den i hyrda lokaler fram till 1962.
Erik Johansson sålde 1967 fastigheten till Ragnar och Anna-Lisa Finn som dessförinnan innehaft Konsumbutiken på torget. Efter bara några månader eldhärjades fastigheten och totalförstördes. Den återuppbyggdes och under tiden fick familjen Finn tillfälligt flytta sin butik tillbaka till lokalen på torget. Familjen Finn fortsatte verksamheten i nybyggda lokaler och runt 1973 övertogs butiken av deras dotter Ulla-Britt Danneteg och hennes man Kolbjörn.
Butiken hade problem med lönsamheten och efter 3-4 år togs verksamheten över av en handlare från Trollhättan. Det gick fortsatt dåligt och butiken slog igen för gott strax därefter.
När Ragnar Finn gick bort 1993 köptes huset av en privatperson som var vän till änkan och det var då som bottenvåningen byggdes om till lägenheter
Köpman Allan Ericsson fick i augusti 1948 från Norge motta ett förtjänsttecken. Utmärkelsen gavs som tack för god hjälp till norska motståndsrörelsen under ockupationstiden. Allans fru hette Bergliot och var från Drammen i Norge och det är rimligt att anta att det är via henne som han engagerade sig i Norges sak.
Allan Ericsson avled 1984 i Uddevalla.

Det är oklart vem denna person är och om bilden är tagen i Kooperativa Handelsföreningens butik.

Kooperativa Handelsföreningen

( 3a till 3d på kartan )
Utdrag ur Stenhuggare:
Carl Blomkvist berättar: ”När jag kom till Hovenäset fanns där två privathandlare och kreditsystemet var det gängse. Efter någon månad fick jag sällskap med en tös som hette Karin och hennes mor handlade hos den ene av dom. Han hette Mattsson, han var den störste och så gott som ende. När Karins far varit ute på fiske kom han hem och betalade av på skulden, men när han gav sig av igen var han tvungen att ta ny proviant på krita. (- – ) Det var ju det där kreditsystemet, som drog folk baklänges och helt ödelade den enskildes ekonomi. Handlar’n kunde ta vilka priser han ville och ingen vågade väl kontrollera hans bokföring heller. Hon (Karins mor) fattade inte det där riktigt, men jag bearbetade henne gång efter annan. Till slut gick hon över till Kooperativa och sakta men säkert rättades situationen upp”.
”Initiativtagare till Kooperativa Handelsföreningen i Hovenäset hette J.A. Johansson, stenhuggare från Småland och en föregångsman på många sätt. Han blev gift med en tös från samhället, de byggde sig ett hus där 1905 och i deras källare satte han igång. På kvällarna när stenhuggarna kom hem från jobbet samlades de hos J.A. Potatisen togs om hand, kött och fläsk måste kanske styckas och paketeras och varorna lades upp på disken. Dagen därpå kom folk och handlade.”

Hofvenäsets Kooperativa Handelsförening 1921. Till vänster Theodor Eklund, föreståndare. I mitten Svea Johansson, dotter till J.A. Johansson som var stenhuggare från Småland. Till höger Bertha Karlsson. Kooperativa Andelsföreningen började sin verksamhet i J.A:s källare och flyttade senare till »Björks« källare; det hus som Linus Johansson senare bosatte sig i. Bild från sid. 36 i Bertil Quirins bok Stenhuggare som författaren har ställt till föreningens förfogande.

Om vi översätter bildtexten till dagens förhållanden så startade Hofvenäsets Kooperativa Handelsförening verksamheten i källaren till Hovenäsvägen 7, flyttade därefter snett över gatan till Hovenäsvägen 10, fanns en tid i huset bakom busshållplatsen vid Hovenäsbron och landade så småningom i huset vid torget, Klovbergsvägen 32. Konsum hade affär i detta hus tills posten flyttade in där 1968. I huset fanns inga bostadsrum. Ägare var 1940 Mellersta Bohuskustens Konsumtionsförening Affärsverksamhet. Tomten var inte friköpt och taxeringsvärdet var 1.000:- för mark och 8.000:- för byggnaden.

Ragnar Finn drev Konsumbutiken från 15 januari 1967 fram till den lades ner. Han köpte då Allan Ericssons affär på Hovenäsvägen 19, den 9 maj 1968.

Harry Börjesson och Marita Hansson.

Jörgen Wessbergs affär

( 4 på kartan )
Denna affär, på Kryssnäsvägen 3, var i bruk till 1982 då ägaren (Jörgen som omväxlande stavade sitt namn Jörjen, men egentligen hette Georg) gick i pension.
Ägare var till en början Jörgens far, skepparen Johan Arvid (kallades Jonas) Vessberg (obs. stavningen med V), född 1884 i Hovenäset nr. 9, gift med Hilda, född 1889 i Hovenäset nr. 61. Jonas Vessberg deltog tidigare i vintersillfisket och ägde galeasen Rita, Näset (som senare såldes och blev ”frälsningsfartyget” Elida). Han ”nyttjade” sjöbod nr. 6 och ägde 1/3 av magasin  nr. 29.
Huset på Kryssnäsvägen uppfördes 1912 och byggdes till 1935 då man även drog in vatten och avlopp.
Speceriaffären sköttes av makan Hilda och sonen Jörgen. Butiken var som en lanthandel med ett brett sortiment som spände över livsmedel med charkavdelning, via porslinsavdelningen till järnartiklar. I den stora sjöboden framför affären såldes allt som hade med sjöfarten att göra. Fiskebåtarna provianterade där före avfarten till Island.

Ester Abrahamsson och Jörgen Wessberg expedierar Harry Börjesson. 

Informationstext

Jörgen Wessberg. Foto Bertil Mattsson

Informationstext

Informationstext

Olle Karlsson och Anne Ackeståhl drev affären i några år innan de lade ner den för gott 1984.

Albert Mattssons skeppshandel

( 5 på kartan )
Detta var ingen livsmedlsbutik. Här fanns bara sådant som behövdes för sjöfart och var i bruk fram till 20-talet.

Viktor Hanssons fiskaffär

Viktor Hansson hade åkerirörelse med lastbilar och taxi på Klovbergsvägen 4. Fiskaffären var inte knuten till ett visst hus utan försäljningen skedde från en lastbil som körde runt i samhället.
Verksamheten utgick från Viktor Hanssons sillmagasin på Resovägen.

Informationstext

Bagerier

Det har funnits två bagerier i Hovenäset. Ett låg på Kärleksvägen 11 ( 7 på kartan ) och var i verksamhet på 40-talet. Det andra låg på Svineviksvägen 6 ( 6 på kartan ) och drevs av Greta och Einar Kristensson* fram till början av 90-talet. Därefter har det bara varit öppet till och från under sommarhalvåret fram till 2007.

* Obs, ej att förväxla med Einar Kristiansson som på 50-talet ägde fastigheten på Hovenäsvägen 19 och drev pensionatet på dess övervåning.

Greta och Einar Kristensson i bageriet på Svineviksvägen 6, den 6 oktober 1973. Foto Agneta Ohlén.

Informationstext

Informationstext

Källor

Bertil Quirin. Stenhuggare. 1986
Annie Neck. Kompendium. 2009
Bohusläningen, 10 oktober 1981
Bohusläningen, 7 juli 1934
Marita och Håkan Hansson. Privat fotoalbum
Agneta Olén. Privat fotoalbum
Göteborgs museums historiska avdelnings arkiv
Hovenäsets bildarkiv
Uppgifter om Albert Johansson från Arkiv Digital förmedlade av Gullvi Kilhage