Info

Idun vid ångbåtsbryggan någon gång på 40-talet.

Ångfartyget Idun köptes 1940 av bröderna Botvid Karlsson, Hovenäset och Knut Karlsson, Hamburgsund som ersättning för de upplagda ”Näset” och ”Sotefjorden” som drevs med råolja och hade problem på grund av oljebristen. Idun hade Hovenäset som hemmahamn och trafikerade sträckan Smögen – Gravarne – Hovenäset – Malmön – Skalhamn – Grundsund – Lysekil med gods och passagerare. Båten såldes 1953 till en person på Gullholmen.

Bohusläningen, 1940:
”Idun som inköpts från Lennartsfors för 18.500 kr har förut gått i turisttrafik på Dalslands kanal. Ångaren är byggd i Kristianstad år 1907 och något över 20 meter lång och mäter 50 brutto reg. ton. Fartyget drives med en 65 HK ångmaskin som kan eldas både med kol och ved, och vid måttlig körning blir farten inte mindre än 9 knop. För passagerarnas bekvämlighet är det väl sörjt. Det är tre förnämligt inredda salonger som sammanlagt (oläsligt) över 100 passagerare och fartyget kommer att föra två klasser. Vidare kan nämnas att värmeledning är installerad runt hela fartyget och det kommer synnerligen väl att lämpa sig för denna trafik.”


Källor

Artikel i Bohusläningen, 1940
Marita och Håkan Hansson. Privat fotoalbum
Janne Olén. Privat fotoalbum

Tillbaka till Ångbåtsbryggan.