Hitta platsen, fel bilder!

Hej alla som går och letar efter föremål och platser.
Tyvärr har det blivit fel i tidigare info. Bilder som skall bort är bild 11 samt bild 21!
Inlämning senast den 9 juni.
Hälsningar
Kultursprutan

Gullvi Söderberg