Arbetet med vadbocken påbörjat

I föreningens långsiktiga plan finns uppförande av den vadbock som tidigare funnits vid inloppet till Klevekilen. Detta arbete har vi nu kunnat starta genom en frikostig donation av Robert på Djupedals Gård, vilket resulterade i ett antal ståtliga raka och högväxta granar.
I måndags var vi fyra medlemmar (Alf, Hans, Lasse och undertecknad) som fällde, kvistade och kapade upp ett tjugotal, 15 till 20 meter långa granar på Djupedals ägor.
Innan vi kan transportera hem virket, skall vi dock barka av stockarna. Detta betyder att vi behöver flera frivilliga för att göra detta. Vi kommer att gå ut med ett upprop om detta i februari.

Bruno Hedlund

Bruno Hedlund