Vi har någon gång under veckan haft inbrott i garage och även in i huset på Hovenäsvägen 1a. Framförallt har verktyg stulits. Har någon sett något i veckan så hör gärna av er till mig. Lås om er!
Hälsning
Sara Bobeck, 0702394052

Hej,
Vi söker boende för vänner i sommar. Det är två vuxna och ett barn, rökfria och inga djur är med. Två veckor under vecka 28-30, flexibelt. Kom gärna med förslag.

Vänligen,
Pär Abelson, Hovenäsvägen 4, 0735-200025

Hörnskåp (177 cm h & 77 cm b) skänkes. Finns att hämta på Klevekilsvägen 14, Hovenäset. Tel. 0768-11 83 84.
Tomas Ericson

Glad Påsk!
Förra årets pandemistart fick oss att låta bli att bygga och tända Påskefyrn på Borgebratta för att inte locka varandra att samlas. Nu är vi i förmodad framkant av en tredje våg driven av muterad variant och börjar benämnas covid-20, då den är mer smittsam och även drabbar yngre med mer kraft.

Med den förutsättningen kopplat till andelen som saknar vaccination samt nuvarande gräns om grupper på max 8 personer är det inte längre ett val att elda påskefyr eller ej.

Vi hoppas att traditionen med Påskefyr är så stark att den klarar uppehåll på två år. Man behöver också värdera upplevelsen av elden högre än miljöbelastningen att tända.

I brist på gemensam Påskefyr i år föreslås istället en crowdsoursad variant:
Skapa egna micropåskefyrar i form av eldkorgar och marshaller i alla trädgårdar!! Då håller vi i alla fall igång eldtraditionen
Elda försiktigt, nyktert och säkert!

Ta hand om er!
Påskhälsningar

Peter Roos

Det är nu hög tid att betala medlemsavgiften i Hovenäsets Intresseförening!
Avgiften är 250 kronor per familj och år. Du betalar till bg 5933-0480. Var noga med att ange namn, adress och e-postadress.
I dessa Coronatider arbetar Intresseföreningen ändå idogt vidare för att stärka gemenskapen i Hovenäset.
Föreningen har funnits i 18 år och verkar för att Hovenäset utvecklas till ett attraktivt och hållbart samhälle, där personer i alla åldrar väljer att bo och arbeta.
I den verksamhetsplan som styrelsen arbetar efter finns högt upp på agendan att få tillbaka besökshamnen i Hovenäset, men även en förbättrad infrastruktur i form av vägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar m m. Vi arbetar för att bygga en gemensamhetsbastu och föreningen sköter manetnätet vid badplatsen.
Föreningen är också aktiv i sociala aktiviteter som midsommarfirande på Reso, mm. För femte året hölls föreningens årsmöte på Marinan men tyvärr kunde vi inte under rådande omständigheter ha det traditionella kalaset på kvällen.
Här på hemsidan kan du hitta mera information om föreningens verksamhet.

Pyttan Hedlund, kassör

Fin liten sekretär bortskänkes, 96 cm hög, 86 cm bred och 44 cm djup (+ utdragbar skiva).
Skänker även bort ett skrivbord i furu, 72 cm högt, 117 cm brett och 54 cm djupt.
Fiinns på Rösevägen 7. Tel.  0708-703 116.
Eva Josefsson

Bild på fiskebåten Ferder från Kungshamn då man lossar fisk, troligen vid fiskhallen i Kungshamn. Mannen till höger på bilden är Gunnar Olofsson, alias “Kalle Bell”.
Billy Karlsson 

Tillägg: Bakom Kalle Bell skymtar Gunnar Karlsson som ägde båten som hade beteckningen LL 398.
Birgitta Knutsson

Hej alla,
Bättre väder, ingen snö! Då kan vi spela boule igen! Nu på torsdag kl.14.00.
Ses då!
Gullvi Söderberg

Är du intresserad av att bli delägare i en gemensam bastu på Hovenäset?
För tre år sedan var det aktuellt att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset. Av olika skäl lades projektet ner. Vi är en grupp som åter har tagit tag i detta med en gemensamhetsbastu på Näset och är tillräckligt många intresserade kommer vi att skaffa en bastuflotte som skall ligga förtöjd på Hovenäsets marina (Gamla Abba).
Vi räknar med att en ägarandel i bastuflotten kommer att ligga på runt 4.000 kronor. Till det tillkommer en årskostnad på runt 300-600 kronor, beroende på hur stor del av året man önskar nyttja bastun. Delägarskapet/medlemskapet kommer att vara knutet till fastigheten/lägenheten. Vi planerar för såväl allmänna bastubad för delägarna/medlemmarna som bastubad i egen regi.
Så, om du är intresserad av att bli delägare eller bara intresserad av att veta mer, hör av dig till thorseliusl@gmail.com eller 070-8799707, så får du mer information om bastun på Hovenäset .

För bastugruppen
Lena Thorselius

 

 

Flera Hovenäsbor har sett en sjuk räv. Jag har anmält det till kommunens jägare. Han ringde idag och vill ha hjälp att hitta räven. Om ni ser den var vänlig och ring genast till jägare Kjell, telefon 070-5100998.

Lucy Jonefjäll