Det historiska Hovenäset

Fjällbacka har det och Hunnebostrand har det. Jag tänker på informationstavlor om historiska byggnader och platser i samhällena. Det har vi inte i Hovenäset och det tycker jag vi skall ändra på.
Har du lust att vara med och ta fram sådana informationstavlor? Det vi skall göra är att identifiera lämpliga objekt, söka information, leta fram gamla bilder, skriva informationstexter och layouta tavlorna.
Med erfarenhet från arbetet med utställningen om Restaurang Hovenäsbaden är en grupp på tre personer en lämplig storlek. Vill fler vara med, bildar vi fler grupper som delar på uppgifterna.
Att det är väldigt roligt och intressant är en annan erfarenhet jag har från arbetet med ”Reso”.

Har du lust att vara med? Tag då kontakt med mig antingen via SMS till 070 741 25 52 eller mejl till andreassons2@gmail.com.

Vi hörs
Hans Andreasson

Hans Andreasson