Extra årsmöte Bastuföreningen

Styrelsen kallar alla medlemmar i Hovenäsets Bastuförening till ett extra digitalt årsmöte 2022-06-28, kl. 19.30 för att behandla en fråga om stadgeändringar. Se dagordningen.

Lena Thorselius

Lena Thorselius