Djuphamn i Hovenäset

Sotenäs kommun påbörjade förra året en långsiktig översiktsplan, ÖP 2022, där man placerar en djuphamn i Resobukten. Redan förra sensommaren protesterade vi mot planerna och föreslog alternativ vid ett möte med  planeringsgruppen för ÖP 2022. Denna inlaga har kommunen lämnat därhän och har kvar det ursprungliga förslaget i den omarbetade planen. Vid ett möte med kommunen den 13 juni anfördes skarp kritik mot detta från Intresseföreningens sida. Vi håller nu på med en ny inlaga till kommunen och förbereder oss för att gå vidare till högre instans med ett överklagande av ÖP:n om det skulle behövas. Vi har tillsatt en arbetsgrupp och kommer att ha en presentation av åtgärderna på årsmötet den 23 juli.
Jag rekommenderar alla att läsa Översiktsplan 2022. Det är fritt fram för enskilda initiativ i frågan.

Hovenäsets Intresseförening
Bruno Hedlund

Bruno Hedlund