Göteborgskapellet i Hovenäsets kapell

Söndagen den 28/8 kl. 14.00 är det dags för uppföljaren till succén från 2019. Blåsorkestern Göteborgskapellet, under ledning av Håkan B Carlsson, ger en konsert i Kapellet.
Den frivilliga entréavgiften går oavkortat till Kapellföreningens VA-Projekt.

Kapellföreningens styrelse

Lucy Jonefjäll

Lucy Jonefjäll