Handarbetsgruppen

Hej alla!
Nu på onsdag den 7:e september startar vi igen med Handarbetsgruppen, varannan onsdag (jämn vecka) mellan kl. 14.30 till ca 17.00. Du som inte varit med tidigare är välkommen till Spruthuset. Vi är idag en grupp som kallar oss Handarbetsgruppen. Man kommer och går som man har tid och lust till –
ingen anmälan och ingen avgift.
Ta med eget fika.

Välkommen
Handarbetsgruppen

Gullvi Söderberg