Fredag den 13e (låt er inte avskräckas för det!!!) är det dax för  vernissage i Hoglins Magasin!!
Bettan Börjesson