Sanden på stranden

I somras gjordes en insamling till sanden på stranden och stegen vid Smidesvägen. Vi fick ihop 9.500 kr och kostnaden för sanden och stegen gick på 7.500 kr. Överskottet på 2.000 kr är nu överfört till Intresseföreningen, där det utgör en tillgång för kompletteringar av åtgärder på strand och stege. Det har fyllts på med sand och byts stege ungefär vart tionde år. Så det gäller att alla hjälps åt att komma ihåg att vi har det här beloppet att starta med, en gång i framtiden.
Sten och Annmari Lundqvist

Sten och Annmari Lundqvist