Se mera film i Sotenäs

Kulturutbudet i Sotenäs utökas! En ny filmstudio startar i höst!
Sotenäs filmstudio är en nystartad förening, en del av Sveriges förenade filmstudios.
Filmerna visas varannan tisdag kväll på kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand med början den 24 september.
Se vidare information på vår hemsida, sotenas.filmstudio.se.
Lisa Martling Palmgren, Anita Björnum Broberg