Seglarskola för de yngsta

Välkomna till Hovenäsets Segelsällskap och vår härliga seglarskola. Nu har vi lagt extra fokus på de yngstas insteg i sporten. Läs mer och boka på vår hemsida: https://www.hovenasetsss.se/nyheter/2024-06/21-nya-planer-for-kulbat/

Jonas Härdner