Spruthusrenoveringen igång

I lördags klockan 09:00, samlades sex starka och arbetsvilliga medlemmar, under ledning av Lars Almqvist, för att ta bort den gamla bottenplattan i spruthuset.
Det var SEX TON betong och klinker som bilades bort, samt en massa jord och bråte som rensades bort från väggen på spruthusets baksida. Alla dessa massor lastades på släpkärra, som kördes till Johannesvik, där de skall användas som fyllning, Sex-sju resor blev det. Jag tror inte att arbetslagets medlemmar behöver gå på gym den närmaste tiden, ett ton skrotlyft per person blev det.
Stort tack till arbetslaget, Lars, Hans, Bengt-Arne, Janne och Johan (hoppas jag inte glömt någon) och till Katarina och Pyttan som såg till att energidepåerna blev påfyllda. Bruno Hedlund, ordf.

””””