Stölder i Hovenäset

När vi nu kommit in i september och kvällarna blir mörka ökar stölderna av båtar och bensindunkar. Senast i natt återfanns två tomma bensindurkar vid Reso. För någon vecka sedan gjordes oroväckande observationer i Kungshamn.
Vi ber därför alla att vara observanta på okända bilar och gärna skriva ned registreringsnummer.

För att ytterligare stärka vår nattvandring vore det bra om så många som möjligt ville hjälpa till med detta. Ta gärna kontakt med Bengt Arne Ljung tel 0705-220035 eller Stefan Neck tel 0707-459521 för att få veta hur det går till.

Stefan Neck