Utveckling av bildarkivet

Hovenäs0023På vår utmärkta hemsida kan man läsa att man efterfrågar förslag på arbetsgrupper. Här kommer ett förslag på arbetsgrupp, eller flera. Kanske är det bäst att det finns olika grupper för nedanstående olika faser eller grupp av faser. De skiljer ju sig åt en hel del och kräver helt olika kompetenser.
Idag har vi en bildarkivansvarig i Ulla Eklund, som tillsammans sin man Albert och en del andra Hovenäsbor gjort ett stort arbete med att samla in och skanna fotografier. De har också under flera år under några sommardagar haft ”öppet hus” i Kapellet och gjort fotografierna tillgängliga för medlemmar och andra intresserade.
Nu anser jag det är läge att ta nästa steg i vår historiska dokumentation och presentation.
Vår bildarkivverksamhet kan som jag ser det delas in i 6 olika faser

1. Samla in bilder
2. Katalogisera bilderna
3. Lägga in dem i en databas
4. Samla in berättelser bakom bilderna
5. Göra bilderna tillgängliga för medlemmarna
6. Presentera bilderna

Att vi har lagt ett stort arbete på fas 1 är jag klar över. Hur det är med det övriga punktera är jag osäker på. Kanske är jag ute ”i ogjort väder” när jag skriver nedanstående. En hel del av detta är kanske redan avklarat.
För fas 2 och 3 finns färdiga program där såväl bilder som berättelser kan läggas in och sedan lätt kan sökas efter många olika kriterier. Bohusläns Museum kan säkert ge råd om lämpliga program om vi inte redan har ett som fungerar bra.
När det gäller fas 4 så är det som känns mest angeläget just nu och lite bråttom. Det förutsätter ju i hög grad att det finns människor som kan berätta om bilderna och hur det var. Här gäller det naturligtvis också att samla berättelser som kanske inte alltid har sitt ursprung i en bild.
Fas 5 är kanske den enklaste. Har vi en databas kan vi nog lägga dem på en molntjänst och via hemsidan sedan göra dem tillgängliga för alla medlemmar.
Jag tror mig veta att intresset för de ”öppna husen” i Kapellet har varit vikande. Kanske beroende på att om man har sett bilderna och bläddrat i fotoböckerna några gånger, så är man inte så intresserad av att gå och titta igen.
Fas 6 är därför att ordna mer ”levande” utställningar under särskilda teman. ”Livet på Hovenäsbaden” och ”Affärer och näringsverksamheter på Hovenäset” är två exempel på tänkbara utställningsteman. Kanske kan Magnus ställa Hoglins Magasin till förfogande för den typen av utställningar. Inget hindrar att man kompletterar med ”öppet hus” i Kapellet enligt tidigare modell, där hela samlingen finns tillgänglig och där man har möjlighet att ställa frågor om bilderna.
Skrivet av Hans Andreasson.