Click here to add your own text

Click here to add your own text

Ni som har beställt frukostbrickor kan nu hämta dem hos mig på Björnemyrsvägen 3, tel 070-946 66 68. Det går även utmärkt att köpa brickor enligt tidigare information. För Hovenäsets BildarkivMorgan Ceder

Den 18 december 2019 svarade Sotenäs kommun i samarbete med Symbioscentrum på en förfrågan från ett norskt företag, Lighthouse Finance AS om en landbaserad anläggning för laxodling med en beräknad produktion på 100 000 ton/år. Detta skulle innebära en investering på 17-20 miljarder och ge mer än 2000 nya jobb.  Det första första avtalet i form av en […]

Här kommer lite info om projektet att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset.Lång tid har gått sedan vi började ansöka om tillstånd. Till slut tog det stopp hos Länsstyrelsen som inte ger oss lov att bygga på grund av bestämmelserna om strandskydd.Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening har nu beslutat att lägga ner projektet.Det finns möjligheter att bada […]

Vi behöver ta hand om vårt Kapell på utsidan. Klippa gräs, sopa och ta bort växter i utekrukor. Alla som vill och känner för det är välkomna den 11 Juli, 2020, kl 10.00 – 12.00 För Hovenäsets Kapellförening Lucy Jonefjäll

Den 11 mars 2020 publicerade Sotenäs kommun en samrådshandling angående detaljplan för Stavsäng. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av cirka fem bostadsfastigheter med byggrätt för bostadshus samt komplementbyggnader som garage och sjöbodar. Planläggningen omfattar även gemensam tillfartsväg.Huvuddragen i förslaget är att fastigheter med en minsta storlek av 800 kvm kan avstyckas från fastigheten […]

För andra året i rad städar vi vår skärgård. Torsdagen den 16:e juli är den stora städardagen. Vi behöver många händer för en renare skärgård. Dina händer behövs!Samling utanför Spruthuset mellan 10.00-11.00 .Anmäl dig gärna på sms till Lena Thorselius på 0708 799707 och tala om hur många ni är och om ni har tillgång till båt.Läs […]