Click here to add your own text

Kommande aktiviteter:

  1. Städning av kapellplan

    22 april @ 13:00 - 15:00

Click here to add your own text

Hej ! Vi är nu i full gång med ombyggnaden av vandrarhemmet och vi kommer att riva ut en del stockar och tjockare plank om någon vill ha till ved. Kontakta mig på 070-7178870 så återkopplar jag när det finns att hämta vid vandrarhemmet. Thomas Eriksson

Flera Hovenäsbor har sett en sjuk räv. Jag har anmält det till kommunens jägare. Han ringde idag och vill ha hjälp att hitta räven. Om ni ser den var vänlig och ring genast till jägare Kjell, telefon 070-5100998. Lucy Jonefjäll

Fin stor kyl i bra skick. Finns på Rösevägen 7. Pris 2.000 kr Eva Josefsson

Sotenäs pastorat kallar till ett informationsmöte om Hovenäsets kapell på lördag, den 30 januari kl. 10.00. Pastoratet skriver på sin hemsida att man har påbörjat en process med att ta Hovenäsets kapell ur bruk, vilket skulle innebära att kapellet inte längre skulle vara ett kapell med ett kyrkorum. Det skulle istället bli en ”vanlig lokal” […]

Under resten av januari och hela februari kan ni, i samband med att ni är ute och promenerar i vårt vackra samhälle, försöka hitta var ett antal olika föremål är placerade. Föremålen kan finnas inom hela Hovenäset. Se karta här. En sida där föremålen är avbildade kan att hämtas på Spruthusets anslagstavla. Du kan också klicka […]

Om ni nyligen har gått förbi Vandrarhemmet i Hovenäset har ni kanske undrat över vad det är som pågår. Det ser ut som att  en ombyggnad är igång. – Det stämmer, säger Håkan Johansson – en av de tre delägarna i Vandrarhemmet. – Den bygglovsansökan som lämnades in 2015 har nu godkänts. Vi kommer att […]