Click here to add your own text

Kommande aktiviteter:

  1. Hovenäsets Fyrkamp

    13 maj @ 11:00 - 15:00

Click here to add your own text

Är du intresserad av att bli delägare i en gemensam bastu på Hovenäset? För tre år sedan var det aktuellt att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset. Av olika skäl lades projektet ner. Vi är en grupp som åter har tagit tag i detta med en gemensamhetsbastu på Näset och är tillräckligt många intresserade kommer vi […]

Hej ! Vi är nu i full gång med ombyggnaden av vandrarhemmet och vi kommer att riva ut en del stockar och tjockare plank om någon vill ha till ved. Kontakta mig på 070-7178870 så återkopplar jag när det finns att hämta vid vandrarhemmet. Thomas Eriksson

Flera Hovenäsbor har sett en sjuk räv. Jag har anmält det till kommunens jägare. Han ringde idag och vill ha hjälp att hitta räven. Om ni ser den var vänlig och ring genast till jägare Kjell, telefon 070-5100998. Lucy Jonefjäll

Fin stor kyl i bra skick. Finns på Rösevägen 7. Pris 2.000 kr Eva Josefsson

Sotenäs pastorat kallar till ett informationsmöte om Hovenäsets kapell på lördag, den 30 januari kl. 10.00. Pastoratet skriver på sin hemsida att man har påbörjat en process med att ta Hovenäsets kapell ur bruk, vilket skulle innebära att kapellet inte längre skulle vara ett kapell med ett kyrkorum. Det skulle istället bli en ”vanlig lokal” […]

Under resten av januari och hela februari kan ni, i samband med att ni är ute och promenerar i vårt vackra samhälle, försöka hitta var ett antal olika föremål är placerade. Föremålen kan finnas inom hela Hovenäset. Se karta här. En sida där föremålen är avbildade kan att hämtas på Spruthusets anslagstavla. Du kan också klicka […]