Har du ett förslag eller tips?

Nu kan du lämna förslag till Intresseföreningens styrelse om sådant som du tycker att föreningen borde arbeta med eller tips om något som föreningen eller medlemmarna kan ha nytta av att känna till. Det kan även gälla vilken inriktning du tycker att föreningen bör ha eller helt enkelt visa din uppskattning över något som gjorts bra.
Klicka på den gula ikonen ”Förslagslåda” en bit ner på första-sidan så kommer du till ett formulär där du kan lämna ditt förslag.
Bengt Palmgren

Det historiska Hovenäset

Fjällbacka har det och Hunnebostrand har det. Jag tänker på informationstavlor om historiska byggnader och platser i samhällena. Det har vi inte i Hovenäset och det tycker jag vi skall ändra på.
Har du lust att vara med och ta fram sådana informationstavlor? Det vi skall göra är att identifiera lämpliga objekt, söka information, leta fram gamla bilder, skriva informationstexter och layouta tavlorna.
Med erfarenhet från arbetet med utställningen om Restaurang Hovenäsbaden är en grupp på tre personer en lämplig storlek. Vill fler vara med, bildar vi fler grupper som delar på uppgifterna.
Att det är väldigt roligt och intressant är en annan erfarenhet jag har från arbetet med ”Reso”.

Har du lust att vara med? Tag då kontakt med mig antingen via SMS till 070 741 25 52 eller mejl till andreassons2@gmail.com.

Vi hörs
Hans Andreasson

Sotenäs Filmstudio och Kultursprutan

Redan i september skrev vi kort på hemsidan om Hovenäsets Kulturspruta. Nu har medlemmarna i gruppen satt ändamålet på pränt.
Gruppen skall genomföra eller stödja olika typer av kulturella företeelser, i dess vidaste bemärkelse, för att skapa ökad trivsel i Hovenäset och stärka gemenskapen mellan hovenäsborna.
Kultursprutan är öppen för alla som vill var med. Är du intresserad att bli en i gruppen eller har förslag till något kulturellt som skulle passa, skriv då en rad till andreassons2@gmail.com
Det senaste arrangemanget var lussefirandet i Spruthuset med efterföljande filmvisning. Nu vill vi göra reklam för en aktivitet utanför Hovenäset, men som ändå har en koppling till Kultursprutan. I höstas startade Sotenäs Filmstudio, med filmvisning varannan tisdagskväll på Kulturhuset Hav och Land i Hunnebo. Ett tjugotal näsetbor blev medlemmar och direkt efter varje film har Kultursprutan ordnat diskussion i Spruthuset till pizza och gott att dricka.
Nu är det dags för vårens filmer. Den första visas tisdagen de 14 januari kl. 18.30 och Kultursprutan fortsätter att arrangera träffar efteråt i Spruthuset där filmen man sett analyseras och diskuteras.
Vill du bli medlem i Sotenäs Filmstudio hittar du instruktioner på deras hemsida. Det kostar 250 kronor för sex filmkvällar.
Kultursprutan önskar alla på Hovenäset ett givande kulturår 2020.
Hasse Andreasson

Fyrverkeribestämmelser i repris

Jag vill önska alla läsare av Intresseföreningens hemsida ett Gott Nytt År!
Så här på nyårsafton kan det dessutom vara bra att veta vad som är tillåtet och inte vad gäller smällare och raketer. Smällare är alltid förbjudna (se nedan). Enligt Sotenäs kommuns lokala ordningsstadga är det förbjudet att avfyra fyrverkerier  på vissa platser i Sotenäs kommun.
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på Hovenäset inom ett område avgränsat norrut av Hovenäsvägen, i öster av Kryssnäsvägen, i söder av Långebryggans början och utefter strandlinjen och i väster av Smidesvägen“. Se bild.
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag“.
Orsaken är att stora delar av Hovenäset utgörs av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som måste skyddas mot brandfara.
OBS. Smällare är alltid förbjudna. På polisens hemsida står det: ”Nya regler för raketer med styrpinne Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen”, och Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna“.
Flera kommuner avstår numera från fyrverkerier, t ex Sotenäs kommun.
Från många av oss hundägare kommer en vädjan att – i avvaktan på annan teknik – begränsa användandet av pyroteknik som smäller till ett snävt tidsintervall omkring 12-slaget.
Bengt Palmgren

Sång i Hovenäset

Vi är några som tycker det är roligt att sjunga tillsammans. Det kanske är flera i Hovenäset som tycker som vi och därför undrar vi om det finns intresse av att vara med och sjunga i Hovenäsets Kapell någon gång i månaden under sommarhalvåret. Vi har tänkt oss lätta och kända sånger som inte nödvändigtvis kräver notkunskap. Beroende på önskemål och förmåga kan det naturligtvis utvecklas till att sjunga i stämmor. Vi tänkte träffas första gången någon gång under våren 2020. Om detta kan vara någonting för dig så skicka ett mail till jan-eric.steen@habo.net.
Jan-Eric Steen

Sanden på stranden

I somras gjordes en insamling till sanden på stranden och stegen vid Smidesvägen. Vi fick ihop 9.500 kr och kostnaden för sanden och stegen gick på 7.500 kr. Överskottet på 2.000 kr är nu överfört till Intresseföreningen, där det utgör en tillgång för kompletteringar av åtgärder på strand och stege. Det har fyllts på med sand och byts stege ungefär vart tionde år. Så det gäller att alla hjälps åt att komma ihåg att vi har det här beloppet att starta med, en gång i framtiden.
Sten och Annmari Lundqvist

Strandstädningen, slutrapport

Här kommer en slutlig sammanställning över årets städinsatser. En stor eloge till alla inblandade!
Som synes har det blivit ansenliga mängder – inte minst genom kommunens fina medverkan.
Lars Rohdin

 

 

Sophanteringen

Har just mottagit ett brev från Rambo angående förändrad sophantering. Instämmer helt med Bruno att det inte skall vara personalens arbetsmiljö som helt skall styra utformningen. All form av kundorientering tycks saknas, även om man dristar sig till att påstå att den lösning man funnit är den bästa ”både för boende och personalen”. Vem är tillfrågad?
Instämmer med att frågan inte är alldeles enkel, delvis pga att framkomligheten är dålig med bilar som parkeras så att vägarna blockeras mer och mer. (Vad säger Räddningstjänsten om det?).
Dagens sophämtningssystem fungerar dock i stort sett bra. 10 månader om året torde vara problemfria och under resterande 2 borde det vara en enkel sak att stärka upp med ett gäng sommarjobbare. Sådana lär det finnas gott om.
Gissar att alla beslut redan är tagna, men om så inte är fallet hoppas jag att Intresseföreningen m.fl har möjlighet att agera på kommande möten med Rambo. Här finns säkert mycket pengar att spara på att finna en annan lösning än den föreslagna med gemensamma kärlskåp som både är dyra, fula och opraktiska.
Tom Westman

Film i Spruthuset

I morgon fredag är det After Work i Spruthuset mellan klockan 17.00 och 19.00. Direkt efter visas film för de som vill vara kvar. Vi ser ”Mamma Mia! Here We Go Again” som tar oss tillbaka till den grekiska pärlan Kalokairi, för att berätta historien om hur allt blev som det blev, med helt ny originalmusik baserad på ABBAs låtskatt. Fem år efter händelserna i ”Mamma Mia!” förbereder Sophie för återinvigningen av Hotell Bella Donna och får reda på mer om sin mammas förflutna.

Det blir Kultursprutans* första arrangemang och samtidigt en test på hur väl vår AV-utrustning fungerar. En utrustning som Intresseföreningen fått bidrag till av Thordénstiftelsen.
Hasse Andreasson

*Kultursprutan är namnet på Intresseföreningens kulturella verksamhet.

Kultursprutan

Hovenäsets Kulturgrupp – lite för mesigt, Hovenäsets Kulturdepartement – lite för myndighetsaktigt, Hovenäsets Kulturkapell – lite för kontroversiellt. Efter diskussion i Intresseföreningens styrelse blev det Hovenäsets Kulturspruta eller Kultursprutan i dagligt tal.

Kulsprutan är en arbetsgrupp med syftet att arbeta för mer kultur på Näset. Kultur i dess vidaste bemärkelse. En fristående gren till Intresseföreningen.
En arbetsgrupp som alla boende på Näset kan vara med i. Det är alltså inte någon förening med stadgar, styrelse, etc., utan bara en grupp kulturintresserade Näsetbor, med bl.a. en sammankallande och en som håller ordning på pengarna. Hopsamlade pengar skall användas för kulturella ändamål.

Vi som just nu ingår i i Kultursprutan är Hasse Andreasson, Lucy Jonefjäll, Gullvi Söderberg, Bettan Börjesson och Lisa Martling Palmgren.
Är du intresserad av att gå med i gruppen och arbeta för mer kultur på Näset, tag då kontakt med någon av ovanstående. Blir det många, bildar vi en ”kulturspruta” till.