Stefan Mellgren på Sotenäs kommun fick idag en förteckning över de personer som vill ändra postadress från Kungshamn till Hovenäset. Det var Bengt-Arne Ljung, ordförande i Hovenäsets Intresseförening, som överlämnade den digra luntan med svaren från de fast boende i 118 fastigheter. 80% av dem vill att postadressen ska vara Hovenäset.
Läs följebrevet till förteckningen som nu går till Post Nord. Läs också om bakgrunden till att kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-07 fattade ett beslut som tillstyrkte Intresseföreningens förslag och föreslog att kommunfullmäktige ska tillstyrka att Hovenäset ska få egen postadress.
Bengt Palmgren

2 Kommentarer

Trackbacks & Pingbacks

  1. aqa gcse law coursework

    Gcse law helps students to develop skills of selection critical thinking and decision making and builds an awareness of the rights and  jan 9.

  2. Best Writing Service

    Get an expert academic writing assistance! We can write any paper on any subject within the tightest deadline.

Kommentering är stängd.