80% vill ha Hovenäset

Stefan Mellgren på Sotenäs kommun fick idag en förteckning över de personer som vill ändra postadress från Kungshamn till Hovenäset. Det var Bengt-Arne Ljung, ordförande i Hovenäsets Intresseförening, som överlämnade den digra luntan med svaren från de fast boende i 118 fastigheter. 80% av dem vill att postadressen ska vara Hovenäset.
Läs följebrevet till förteckningen som nu går till Post Nord. Läs också om bakgrunden till att kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-07 fattade ett beslut som tillstyrkte Intresseföreningens förslag och föreslog att kommunfullmäktige ska tillstyrka att Hovenäset ska få egen postadress.
Bengt Palmgren