Postadress Hovenäset

Ett medborgarförslag om att Hovenäset skulle bli egen postort lämnades in till Sotenäs kommun i mars 2015. Det registrerades den 11 mars med diarienummer KA 2015/199.
Posten i Kungsham meddelade att man inte motsatte sig en ändring och markerade vilka fastigheter och vilket område som skulle omfattas av ändringen. Ärendet skulle därefter tas upp på ett kommunfullmäktigemöte, men lades på hög och inget hände. Efter påstötningar från mig har slutligen 2016-12-07 ett beslut fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott som tillstyrker förslaget och föreslår att kommunfullmäktige ska tillstyrka att Hovenäset ska få egen postadress. Läs beslutet här (bläddra till sidan 22).
PostNord önskar nu ett majoritetsbeslut av de fastboende på Hovenäset som blir påverkade av det nya postområdet Hovenäset. Totalt ska över 110 hushåll kontaktas.
Jag går därför just nu runt och pratar med alla berörda och lämnar över en blankett där var och en som är folkbokförd på berörd fastighet skall underteckna och svara om man är villig att byta postort från Kungshamn till Hovenäset eller inte.
Bengt-Arne Ljung, ordförande