Betalningsdags

Nu när många av oss sitter och betalar fakturor är det viktigt att komma ihåg att också betala medlemsavgiften till Hovenäsets Intresseförening för 2015. Det gör man genom att sätta in 200:- per familj på bankgiro 5933-0480. Märk inbetalningen med namn, adress och e-postadress.
Som ni säkert sett är föreningen just aktiv i ett flertal olika projekt. Förutom frivilligt, ideellt arbete är det medlemsavgiften gör det möjligt att genomföra dem. Därför är det viktigt att alla betalar medlemsavgiften senast den 30 april 2015.
Skrivet av Bengt Palmgren