Det blir fiber till alla hus

Kommer det om några år att finnas fastigheter som inte har bredband via fiber? Det är en så viktig kommunikationskanal att den knappast kan väljas bort. Det vore lika otänkbart som att inte ha el indraget. Frågan är bara när det sker? Hur många vill installera det direkt? Hur många kommer att vänta till senare och hellre ta en högre kostnad? Läs om läget för fiber på Näset just nu på Verksamhet > Fiberoptiskt nät.
Hovenäsborna har historiskt sett varit minst sagt skeptiskt inställda till nymodigheter som elektricitet, avlopp och vägar. Detta kan man läsa om i Hovenäset – några glimtar från tidigt 1900-tal som ligger på Hovenäset förr > Det gamla samhället > Det moderna samhällets framväxt. Men vi vet ju hur det gick – alla hus i samhället har idag faktiskt el, vatten och avlopp anslutna.
Skrivet av Bengt Palmgren