Djuphamnen läggs i ”runda arkivet”!

Efter att noga ha studerat det förslag till översiktsplan som läggs fram till kommunstyrelsen för beslut kan vi med stor tillfredsställelse konstatera att skrivningen om djuphamn i Svineviken är borta.
I texten kan man läsa:

”Justeringar efter granskning
Efter granskning har följande justeringar gjorts som har minskat planens miljöpåverkan:
– Område H7, Svineviken, har tagits bort med anledning av att en områdesutveckling av hamn ligger på lång sikt och ej inom planens tidshorisont.”

Motiveringen till borttagandet är vi ju inte nöjda med, men man får väl se det som ett sätt för kommunen att ”rädda ansiktet”.
Jag vill tacka alla som skickat inlagor till kommunen, skrivit på protestlistor och i allmänhet engagerat er för att rädda Hovenäset som det unika kustsamhälle vi är.
Nu ser vi framåt med stor tillförsikt!

Bruno Hedlund

Bruno Hedlund