Från ordföranden, februari

God fortsättning på 2014
Nu är hemsidan för Hovenäsets Intresseförening färdig att tas i bruk. Den första tiden får vi se som en prövotid och vi tar tacksamt emot Era kommentarer allt för att hemsidan skall bli vår centrala kommunikationskanal.

Hemsidan har en öppen del som kan användas av alla som söker information om Hovenäset. För att kunna använda hemsidan fullt ut skall du som medlem i föreningen registrera dig, ha ett lösenord och logga in. När du gjort det kan du sedan använda de delar av sidan som endast är för medlemmarna. Vi har via e-post sänt en manual där allt väsentligt står så att du kan registrera dig som användare.

Ett hjärtligt tack till Bengt Palmgren som gjort arbetet med bistånd av Pär Abelsson.

Bengt Palmgren har också gjort en logotype för föreningen som vi nu använder på alla dokument som vi producerar. Från styrelsens sida är vi mycket nöjda med den utformning logotypen fick. Kommentera gärna vad du tycker.

Från mötet med Sotenäs Kommun den 6 november 2013 kan följande rapporteras.

Gästhamnen För närvarande är alla kommunens gästhamnar under utredning i vilken form de skall drivas d v s i kommunal regi eller genom entreprenad. Detta innebär att det först måste bli ett politiskt beslut om formen innan vi vet fortsättningen och än har ingen tidsplan presenterats. Från vår sida har vi påtalat att oavsett driftsform måste det finnas en praktisk hantering inför kommande säsong.!

Gångvägen vid Kapellet Här fick vi ett positivt besked då dessa åtgärder fanns med i underhållsplanen för 2014. Detta skulle innebära att vägen asfalteras och belysningen kompletteras.

Maststället Den 28 november 2012 fick vi besked att ett mastställ skulle finnas på plats, i anslutning till kranen och skulle vara på plats inför båtupptagningen hösten 2013. Något mastställ har ännu inte synts till. Bevakningen fortsätter.

Spruthuset Det gamla spruthuset som ligger nere vid f d ångbåtsbryggan har vi från föreningens sida krävt att det skulle rustas upp. I de diskussioner som var framfördes från kommunens sida att det var uteslutet att någon upprustning skulle ske. Från föreningens sida framfördes då att vi skulle kunna arrendera spruthuset för en symbolisk summa av 1 krona. Efter en viss diskussion tyckte kommunföreträdarna att det vore bättre att föreningen övertog ägandet av spruthuset. Efter beslut i styrelsen har vi meddelat kommunen att föreningen kan överta äganderätten till spruthuset för 1 krona. Vi har fått besked att det kommer att läggas fram ett sådant förslag, för politiskt beslut.

Gatubelysningen Tyvärr har vi under hösten haft stora problem med gatubelysningen i Hovenäset. Viss belysning har inte fungerat sedan slutet av oktober 2013. Som mest har över 20 st lampor varit släckta vilket inneburit att stora delar av samhället varit helt mörklagt. Trots upprepade kontakter med ansvariga har man inte åtgärdat felkällan. För närvarande är det 8 till 10 lampor som inte lyser.

Styrelsen har möte nästa gång den 6 april 2014. Efter detta datum återkommer vi med ett kalendarium för kommande händelser.
Skrivet av: Bengt-Arne Ljung, ordförande