Inlägg av Ordf

Hovenäset egen postort

Vid årsmötet 2014 togs beslut om att ett medborgarförslag skulle lämnas till Sotenäs Kommun om att Hovenäset skulle återfå sin status som egen postort. Detta är viktigt av flera orsaker. Dels för att vi faktiskt bor i Hovenäset och inte i Kungshamn och dels för att bara de orter som är egna postorter finns med […]

Spruthuset blir Bildarkiv

Redan 2012 började Intresseföreningen föra samtal med Sotenäs Kommun om att få tillgång till en lokal för den historiska skatt som ett bildarkiv utgör. Föreningen har nu ett bildhistoriskt material bestående av 4000 bilder och annat material om fastigheterna på Hovenäset och tidigare ägare. Detta material vill vi naturligtvis kunna visa och ge boende i Hovenäset möjlighet […]

Spruthuset som bildarkiv

Hovenäsets Intresseförening förvaltar ett fantastiskt material om Hovenäset bestående av foton, uppgifter om fastigheterna m m. Någon möjlighet att visa detta rent allmänt eller ge boende i Hovenäset möjlighet att själv ta del av detta material har inte funnit då det saknats en permanent lokal. Upplysningsvis kan nämnas att i Kungshamn, Smögen och Hunnebostrand finns […]

Kommunen sviker i gästhamnsfrågan

Den 8 februari informerade jag här på hemsidan om de pågående diskussionerna om gästhamnen i Hovenäset. Föreningen har drivit frågan sedan 2011. Så sent som den 4 februari i år fick vi besked att kommunen skulle skapa 8 till 10 gästplatser och resterande utrymme skulle hyras ut som fasta platser till boende i Hovenäset. På kommunens […]

Hovenäset som egen postort

Efter att ha avvaktat Väjerns ansökan har det nu blivit vår tur att ansöka om att Hovenäset skall återfå sin status som egen postort. Jag har lämnat in ett medborgarförslag i början av mars och medborgarförslaget har registrerats den 11 mars med diarienummer KA 2015/199. Den 29 april fanns en notis i Bohusläningen där det […]

Påskefyr och påskfyrverkeri

Det blir både påskefyr och påskfyrverkeri som vanligt i Hovenäset på påskafton. För att påskefyren skall fungera krävs lite hjälp att bära upp det brännbara materialet på plats. Har du eget brännbart material som du vill bli av med passa på att elda upp det nu. Läs Peters upprop och kom och hjälp till. Trolig […]

Gästhamnen

I de diskussioner vi har haft med kommunen angående gästhamnen har visat sig att man kommer att skapa 8 till 10 gästplatser vid den s k Långebryggan. Övriga platser hyrs ut som fasta platser till boende i Hovenäset. Sotenäs Kommun svarar för att uppmärkning och skyltning sker, att el och vatten görs tillgängligt samt att kärl finns för […]

Parkeringsfrågan

Vi har diskuterat parkeringssituationen i samhället med kommunen. Vid vår rundvandring i höstas med en representant för Sotenäs kommun kunde vi konstatera att det fanns möjlighet att skapa fler parkeringsplatser på ytor som inte används på ett effektivt sätt. Detta arbete kommer att fortsätta så snart vädrets makter tillåter och kommer att innebära att uppmärkningen […]

Spruthuset

Onsdagen den 4 februari hade vi ett möte med Sotenäs Kommun. En av de saker som diskuterades var Spruthuset. Föreningen är intresserad av att använda Spruthuset för vårt bildarkiv. Bildarkivet kommer att vara öppet för invånarna i Hovenäset som på så sätt kommer att få möjlighet att ta del av dessa bildskatter. Vi går nu vidare med en […]

Årsmöteshandlingar

Handlingarna till årsmötet, kl. 17.00 den 12 juli 2014 i kapellet, finns utlagda under VERKSAMHET > Årsmöte. Eftersom vi har begränsade möjligheter att kopiera, ber vi dig att om möjligt skriva ut hemma och ta med dig handlingarna till årsmötet. Välkomna. Bengt Arne Ljung Skrivet av: Bengt Arne Ljung