Nya avgifter

Sotenäs kommun har fattat beslut om ny taxa i småbåtshamnar. Taxan gäller båtplatser, landförvaringsavgift, krantaxa, elavgift samt förvaring i mastställ. Beträffande båtkärror som ställs upp på kommunal mark under sommaren kommer ett beslut om avgift men detta kommer troligtvis inte att gälla förrän 2018.
Här kan du ta del av de nya avgifterna för 2017.
Bengt-Arne Ljung