Sotenäs kommun har fattat beslut om ny taxa i småbåtshamnar. Taxan gäller båtplatser, landförvaringsavgift, krantaxa, elavgift samt förvaring i mastställ. Beträffande båtkärror som ställs upp på kommunal mark under sommaren kommer ett beslut om avgift men detta kommer troligtvis inte att gälla förrän 2018.
Här kan du ta del av de nya avgifterna för 2017.
Bengt-Arne Ljung

3 Kommentarer
 1. Lars Nilsson says:

  Ang. nya avgifter.

  Varför omfattar “köavgift” och “krantaxa” inte “ej kommunmedlem”?

  Trevlig helg,
  Lars Nilsson

 2. Stefan says:

  Återstå att se om kommunen nu vid debitering av hamnavgifterna följer Kommunallagen…
  Du som inte är skriven i Sotenäs men som äger fastighet bör vara uppmärksam på att du får rätt hamnavgift, dvs den lägre, eftersom du är kommunmedlem.
  Tidigare, 5-6 år sedan tog man beslut om olika avgifter. Den gången beslöt man att de som är folkbokförda skulle ha en lägre avgift, vilket jag också tycker är rimligt. Detta bröt dock mot regeln att alla Kommunmedlemmar skall behandlas lika!
  Denna gång har man gjort rätt så det blir två avgifter: en för kommunmedlemmar och en högre för övriga.

  Kommunmedlem vem är det???
  Detta gäller enligt Kommunallagen:

  Medlemskap
  4 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.
  Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget. Lag (2011:1344).

Kommentering är stängd.