71 dagar utan svar

Idag är det 71 dagar sedan återvinningen försvann från Hovenäset. Återvinningen försvann direkt efter ett telefonsamtal men nu går det inte lika fort. Trots upprepade brev från Hovenäsets Intresseförening återkommer inte Sotenäs kommun med svar på de frågor vi ställt eller till det förslag vi lämnat, i samråd med Rambo, till tillfällig placering av återvinningsstationen.
Vi kräver nu att ett möte med kommunledningen och ansvariga politiker snarast kommer till stånd. Vi förutsätter att förslag på tid för detta möte kommer inom kort.
Jag har idag lämnat in en skrivelse om detta till Sotenäs kommun.
Bengt-Arne Ljung, ordförande