De köpte ABBA

Janne-2 Magnus-2 ThomasStående vit smal Det var Jan Holmstig, Magnus Hoglin och Tomas Simonsson som köpte lokalerna där verksamheten i Abba-fabriken tidigare drevs. Jannne hade god kännedom om lokalerna genom att Abba varit kund till hans företag Sotenäs Mekaniska. När Abba i november 2010 lade ner verksamheten i Hovenäset kläckte Janne  tillsammans med Magnus idén om att försöka förvärva fastigheten. I samma veva tillkom Tomas Simonsson som arbetar på Trafikverket. Magnus driver företaget Hoglin Recycling som arbetar med fettåtervinning för restauranger och gatukök. Janne och Tomas har sedan tidigare ett samarbete kring båthantering. På bilderna ovan syns från vänster Jan, Magnus och Tomas.

Flera andra intressenter fanns men trions förslag var det som vann gehör och i augusti 2012 förvärvade man fastigheten. Det sägs att Abba var särskilt nöjda med att det var ”pojkar hemmifrå” som skulle ta över driften. Deras idé att satsa på verksamhet med flera mindre företag i stället för bostadsbebyggelse passade även kommunens intentioner bra.
Våren 2014 är man – förutom att färdigställa pontonbryggorna – igång med att snygga upp på området. Nästa år är siktet inställt på att hitta en bättre lösning för utrymmet runt entrén och att få bort containrar och taggtråd. Bilparking kommer att bli ett allt viktigare problem att lösa i och med att marinan växer. Här har man redan lösningar som säkerställer att inget ökat tryck på parkering i samhället kommer att uppstå.
De tre ägarna har ambitionen att skapa ett tillgängligt område som hovenäsborna kan promenera genom och man tänker sätta upp bänkar och bord. Dock vill man poängtera att det inte är riskfritt att röra sig på marinan eftersom tunga truckar med begränsad bakåtsikt rör sig inom området. Man rekommenderar att vi inte går in genom entréportarna utan tar till vänster och går in via den gamla bryggan och därefter håller oss på bryggorna.
Inom en snar framtid vill man knyta ihop fabriksområdet med kryssnäsberget genom att få till stånd en gångbro och trappa från utsiktsberget på Kryssnäs ner till vattnet vid fabriksbyggnadens södra kortsida. De är väldigt angelägna om att det hela ska bli öppet och bra för hovenäsborna. ”…de e viktigt att näsarne är med” säger Magnus. Ett fik eller liknande står också på önskelistan.
Sommaren 2014 kommer man att ha Öppet Hus och invigningsfest. Datum för detta kommer att meddelas senare.
Skrivet av Bengt Palmgren