När ljuset kom

059-IMG_0033-(1).kompPåminnelse om text ni kanske har läst tidigare:
1919 fick Hovenäset elektrisk belysning. ”År 1919, dagen före Julafton kl. halv 4, kom ljuset; Men, vilken glädje! Gatorna som förr alltid legat mörka, var nu ljusa. Folket sprang ut på gatorna och ropade till varandra: Ser du ljuset?”. Hovenäset blev det första fiskeläget i Bohuslän som fick avloppsanläggning genom att det utfördes som nödhjälpsarbete 1934. Men Hovenäsborna har varit skeptiska till nästan allt det nya. Först efter omfattande protester kunde förbättringar genomföras. Läs i ”Hovenäset – några glimtar från tidigt 1900-tal” om:
– När Näset blev Municipalsamhälle
– Hur västerparken kom till
– När Näset fick vägförbindelse med landsbygden
– Bryggors tillkomst
– Gatornas tillkomst
– När elektriska nätet byggdes
– Hur kloakanläggningen kom till
Denna information från Göteborgs Museums Historiska Avdelnings Arkiv finns ganska långt ner på sidan HOVENÄSET > Som det var förr > Det gamla samhället. Man kan även gå direkt till https://www.hovenaset.info/det-gamla-hovenaset/
Adressen till pdf:en är: https://www.hovenaset.info/wp-content/uploads/2014/01/Hovenäset-några-glimtar.korr_.pdf
Skrivet av Bengt Palmgren