Diskussionen om djuphamn – en ursäkt

Jag vill officiellt be Bruno om ursäkt för mitt beteende, men även er övriga som var med på mötet. Det var inte acceptabelt. När jag blir engagerad eller upprörd blir jag högljudd och låter ilsken. En förklaring, men ingen ursäkt för mitt uppförande. Jag har självklart även varit i kontakt med Bruno personligen.

Jag var engagerad och upprörd, men inte på Bruno eller styrelsen, utan på översiktsplanen som diskuterades och de som ligger bakom planen. Innan vårt möte i Kapellet hade jag ägnat tid åt att gå igenom ”Översiktsplan för Sotenäs kommun” och det som man kallar ”Samrådsöversikt”. I översiktsplanen har man i stort tänkt bort Hovenäset.

Jag delar uppfattningen att delar av planen aldrig kommer att realiseras, men av erfarenhet vet jag att det alltid finns en risk att det som en gång skrivits i en plan lyfts fram och det blir mycket svårare att argumentera emot. Så det är viktigt att skrivningen om djuphamn i Hovenäset tas bort ur planen.

För att få till en förändrad plan krävs ett stort engagemang från oss på Hovenäset. Inte bara genom stöd till styrelsen, utan även genom kontakt med politiker, insändare, typ den Gullvi gjort, påverkan på tjänstemän, m.m.
Det var för att väcka engagemang jag satte upp inplastad information om översiktsplanen runt om i samhället.

Ännu en gång vill jag be om ursäkt för mitt sätt att agera på mötet
Hans Andreasson

Hans Andreasson