Läge för respektfullt bemötande och ursäkt

I såväl Intresseföreningen som i Kapellföreningen utförs ideellt arbete av valda styrelseledamöter. Dessa personer lägger ner stor kraft och mycket tid på sitt uppdrag, till stort gagn för alla oss medlemmar.
Som medlem reagerar jag starkt på den kritik och de personliga påhopp som enstaka personer nyligen uttalat gentemot ordföranden i såväl Intresseföreningen som Kapellföreningen. För vem vill axla dessa poster om klimatet blir så hårt – sannolikt ingen!
I framtiden förväntar jag mig (och troligtvis även övriga medlemmar) en vänlig ton och ett respektfullt bemötande när vi diskuterar och eller framför synpunkter vid våra möten.
Dessutom anser jag att en ursäkt till berörda personer vore på sin plats!

Med vänlig hälsning
Anita Ljung

Anita Ljung