Djuphamnen

Tack Bruno och alla andra som varit engagerade i frågan om djuphamnen!
Era insatser gav ju ett mycket gott resultat för oss alla på Hovenäset m.fl.
Anna-Stina och Lars Nilsson

Lars Nilsson