En profil från Hovenäset

Bild på fiskebåten Ferder från Kungshamn då man lossar fisk, troligen vid fiskhallen i Kungshamn. Mannen till höger på bilden är Gunnar Olofsson, alias ”Kalle Bell”.
Billy Karlsson 

Tillägg: Bakom Kalle Bell skymtar Gunnar Karlsson som ägde båten som hade beteckningen LL 398.
Birgitta Knutsson

Billy Karlssson