Bastu på Hovenäset

Är du intresserad av att bli delägare i en gemensam bastu på Hovenäset?
För tre år sedan var det aktuellt att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset. Av olika skäl lades projektet ner. Vi är en grupp som åter har tagit tag i detta med en gemensamhetsbastu på Näset och är tillräckligt många intresserade kommer vi att skaffa en bastuflotte som skall ligga förtöjd på Hovenäsets marina (Gamla Abba).
Vi räknar med att en ägarandel i bastuflotten kommer att ligga på runt 4.000 kronor. Till det tillkommer en årskostnad på runt 300-600 kronor, beroende på hur stor del av året man önskar nyttja bastun. Delägarskapet/medlemskapet kommer att vara knutet till fastigheten/lägenheten. Vi planerar för såväl allmänna bastubad för delägarna/medlemmarna som bastubad i egen regi.
Så, om du är intresserad av att bli delägare eller bara intresserad av att veta mer, hör av dig till thorseliusl@gmail.com eller 070-8799707, så får du mer information om bastun på Hovenäset .

För bastugruppen
Lena Thorselius

 

 

Lena Thorselius